Menu Close

Palvelut

3D-laserskannausta ja mittauspalveluja
nopeasti ja ammattitaidolla

Toimimme Uudenmaan ja Lapinläänin alueella

Palvelumme

3D-laserskannausta ja  3D-malli tukee uudisrakentamista ja korjaushankeita monipuolisesti. Laserkeilauksen avulla saadaan yksityiskohtaiset lähtötiedot, joiden avulla vältytään monilta epämiellyttäviltä taloudellisesti raskailta takaiskuilta. Laserskannauksen käytön positiiviset vaikutukset näkyvät  myös aikataulussa pysymisessä.  Skannauksesta saadut piirustukset ovat mittatarkkoja ja ajantasaisia, toisin kuin mm. vanhojen kiinteistöjen rakennuspiirustukset. Lisäksi 3D-mallia voidaan hyödyntää esimerkiksi sähkösuunnittelussa.

Uudisrakentamisessa 3D-skannausta hyödynnetään esimerkiksi laadunvarmistuksessa ja maastomuotojen kartoittamisessa suunnitteluvaihetta varten. Mikäli uudisrakentamisessa tarvitsee tehdä louhintoja tai kaivauksia, poistettavan maa-aineksen kuutiot saadaan laskettua mittatarkasti alkuperäisen pinnan ja louhinta kuvan avulla. Skannattua tietoa kuutioista voidaan jälkikäteen myös hyödyntää esimerkiksi poiskuljetukseen tarvittavan kaluston määrän arvioinnissa. Tätä samaa voidaan käyttää tehokkaasti myös kaivosteollisuudessa läjitetyn sepelin kuutioiden mittaamisessa.

Maastomallinnuksessa 3D-laserskannerit ovat uudenaikaisin tapa saada riittävä määrä tarkkaa lähtötietoa, jotta mallinnus ja laadunvarmistus onnistuisi riittävällä tarkkuudella. Maastomallinnusta ja skannausta tarvitaan usein maanrakennustöiden avuksi, sillä automaattinen koneohjaus on lisääntynyt  ja tämä asettaa maasto-/koneohjausmalleille uusia tarkkuusvaatimuksia. Skannausta voidaan hyödyntää laadunvarmistuksessa ja myös reaaliaikaisten tarkkeiden tuottaminen on siirtymässä skannereiden työlistalle.

Metsiä inventoidaan laajojen alueiden strategista suunnittelua varten sekä operatiivisen metsä- ja leimikkosuunnittelun tarpeisiin. Inventoinnin avulla seurataan muun muassa metsämaan ja puuston määrän kehitystä, puuston kokonaiskasvun muutoksia, sekä suurien alueiden hakkuumahdollisuuksia. 3D-laserskannausta voidaan hyödyntää metsien inventoinnissa perinteisten puustotunnusten tuottamiseen entistä tehokkaammin tinkimättä kuitenkaan estimointitarkkuudesta. Laserskannauksen avulla tietoja voidaan kerätä jopa yksittäisten puiden tasolla, muun muassa rungon paksuudesta ja profiilista, sekä lehtien kosteusvarioista.

Meiltä saat mm.

 • Rakennuspaikan merkintämittaukset
 • Julkisivumittaukset
 • Saneerausmittaukset
 • kevyiden väliseinien mittaukset
 • Rakennusten pohjakuvien piirto- ja mittaustyöt
 • Paalutusmerkkaukset
 • Pulttiryhmien asennukset ja mittaukset
 • Antura- ja sokkelikulmien merkinnät
 • Elementtien asennusmittaukset
 • Pilarien merkintämittaukset
 • Modulilinjat
 • Massalaskennat
 • Painuma- ja seurantamittaukset
 • Maastokartoitukset
 • Rajannäytöt
 • Kalliokartoitukset
 • Maastomallit
 • Maakaapelien mittaukset
 • Tunneli- ja jonomittaukset

Laserskannausta voidaan hyödyntää myös tuotekehityksessä, kun olemassa olevat tuotteet saadaan helposti digitaaliseen muotoon, voidaan niihin suunnitella tarvittavia muutoksia. Automatisoiduilla tuotantolinjoilla 3D-laserskannausta voidaan käyttää erilaisiin hahmotus- ja tunnistustehtäviin, kuten reunojen ja muodon tunnistamiseen, sekä poikkeavien ja virheellisten tuotteiden havaitsemiseen. Erilaisista 3D-skannaus menetelmistä onkin merkittävää apua vaikkapa laadunvalvontaan.

Autoteollisuudessa mm. 3D-skannausta voidaan käyttää osittain samoihin tarkoituksiin, kuin muussakin teollisuudessa eli erilaisiin hahmotus- ja tunnistustehtäviin, sekä laadunvalvontaan. Tämän lisäksi mittaustieteen asiantuntijat ovat käyttäneet skannereita ajoneuvotehtaissa tuotannon taltioimiseen ja tuotantoprosessien visualisoimiseen.

Ajoneuvovalmistuksen lisäksi laserskannereita käytetään autoissa itsessään. Esimerkiksi jo vuonna 2015 Volvo Cars esitteli ratkaisun itseajavien autojen integroimiseksi liikenteeseen. Tässä ratkaisussa oli muiden teknologioiden lisäksi käytetty monisäteistä laserskanneria, joka oli asennettu auton eteen ilmanottoaukon alle. Skannerin tehtävänä oli tunnistaa kohteita auton edessä ja erottaa ne toisistaan. Toimintasäde kyseisessä mallissa oli 150 metriä ja se kattoi 140 asteen näkökentän. Volvo Carsia onkin pidetty maailman johtavana laserskannausta käyttävänä ajoneuvovalmistajana.

Laserskannauksen avulla voidaan myös  päivittää ja tarkentaa tuotantosuunnitelmia vastaamaan tämän päivän haasteita. Ajoneuvotehtaissa laserskannerien käytön etuna on kyky mitata myös vaikea kulkuisia alueita, kuten esimerkiksi tunneleita, joissa autojen maalipintaa kuivatetaan. Laserskannaus on lisäksi osaltaan myötävaikuttamassa automatisoitujen prosessien kehittymiseen ja skannerien uskotaankin pian yhdistyvän mobiili robotteihin, jotka sakannaavat ympäristöä kokoonpanolinjalla.

Lääketieteessä sen sijaan 3D-skannausta voidaan hyödyntää proteesien ja erilaisten apuvälineiden suunnittelussa. Esimerkiksi ortopediassa 3D-laserskannaamalla saadaan ihmisen vartalosta tarkka kolmiulotteinen malli, mikä auttaa hyvin istuvien ja sopivien tukien, sekä proteesien valmistuksessa. Valmistettuja apuväleineitä voidaan myös muokata ja parannella pienemmällä vaivalla, kun potilaan anatomiasta on tarkkaa digitaalista tietoa. Menetelmää käytetään myös hammaslääketieteessä proteesien valmistuksen apuna.

3D-laserskannauksia hyödynnetään lukuisissa eri käyttökohteissa perinteisestä mittauksesta aina laadunvalvontaan ja teolliseen muotoiluun asti.

Tuotamme erilaisiin rakentamisen hankkeisiin, kuten tie- tai infrarakentamiseen tarkat koneohjausmallit.
Mallien avulla rakentaminen tehostuu ja nopeutuu huomattavasti, kun koneet voivat toimia itsenäisemmin
ja tarkemmin. Takaamme, että 3D-koneohjausmallimme ovat oikeassa koordinaatistossa ja tarkasti
laadittuja.

Teemme luotettavat ja tarkat määrälaskennat, neliö- ja kuutiolaskennat sekä massoittelut. Suoritamme
laskennat nykyaikaisilla menetelmillä ja ohjelmistoilla niin suunnitteluun kuin inventointiin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

3D-laserskannaus, joka tunnetaan rakennusalalla myös termillä laserkeilaus, on lasersädettä ja pistepilvitekniikkaa hyödyntävä mittausmenetelmä, jossa suuria alueita, kohteita tai tiloja pystytään mittaamaan ja mallintamaan digitaaliseen 3D-ympäristöön.  Perinteisten käyttökohteiden, kuten rakennushankkeiden ja aluemallinnuksen lisäksi, 3D-laserskannauksen käyttö yleistyy  eri toimialoilla aina kaivosteollisuudesta viihdeteollisuuteen ja lääketieteeseen asti. Kolmiulotteisen skannausdatan etuja ovat mm. sen lyömättömän tarkkuus ja nopeus tiedon keruu- ja tallennuskapasiteetissa, minkä vuoksi skannausdata yksityisten ja julkisen sektorin alueilla käytetään ensisijaisesti enenevissä määrin mm. erillaisten lähtö- ja lopputietojen tallentamiseen, virtuaaliseen mallinnukseen ja mittaukseen, erilaisten infrahankkeiden kartoittamiseen sekä tutkimuskäyttöön.

3D-laserskannaus tuo joustavuutta ja varmuutta hankkeisiin, jonka lisäksi se tarjoaa merkittävän lisäavun laadunvarmistukseen. Sanotaan, että tulevaisuuteen ei voida nähdä eikä mennyttä pystytä muuttamaan,  mutta laserskannauksen avulla hankkeen mallinnus onnistuu jo sen alkumetreillä tai kokonaisia rakennuksia tai alueita pystytään tallentamaan millintarkasti myöhempää tarkastelua varten. Nopeimmillaan koko prosessi voidaan toteuttaa jopa yhdessä päivässä, minkä vuoksi palveluidemme avulla yhteistyökumppanimme eivät ainoastaan säästä aikaa ja rahaa, vaan saavat arvokasta lisätietoa,  jonka avulla pystytään lisäämään työturvallisuutta, toimivuutta sekä tuottavuutta kustannustehokkaasti, helposti ja nopeasti.

Vastaanotamme toimeksiannon tilaajalta eli listaamme vaatimukset mallinnettavan kohteen lähtötietojen keräämiseen, jonka jälkeen laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma skannauksen toteutukselle. Kun suunnitelmat ovat valmiita, toimeksianto voidaan nopeimmillaan suorittaa jopa yhden päivän aikana. Skannaamme tarvittavat kohteet virtuaalisiksi 3D-pistepilviksi, joita voidaan käyttää esim. rakentamisen ja saneerausten sekä investointien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Tämän jälkeen kerätty tieto jälkikäsitellään 3D-malliksi, joka on viimeistä piirtoa myöden todellisuutta vastaava. Toimitamme myös pelkkää skannausdataa eli pistepilveä asiakkaalle tämän niin toivoessa.

 

Miksi RIEGL vz400i on markkinoiden paras?

RIEGL VZ-400i on laadultaan vertaansa vailla oleva huippuluokan 3D-laserskannausjärjestelmä, joka yhdistää tulevaisuuteen suuntautuvan, innovatiivisen uuden käsittelyarkkitehtuurin sekä Internet-yhteyden.

riegl_vz400i

Kiinnostuitko ja haluat kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Tel: + 358 40 8484954
Email: jyri@ippartners.fi

Konepajankuja 1, 00510 HELSINKI