Menu Close

Talonrakennus- ja maanrakennusmittaus

Talonrakennus- ja maanmittaus

3D-laserskannausta ja  3D-malli tukee uudisrakentamista ja korjaushankeita monipuolisesti. Laserkeilauksen avulla saadaan yksityiskohtaiset lähtötiedot, joiden avulla vältytään monilta taloudellisesti epämiellyttäviltä takaiskuilta. Laserskannauksen käytön positiiviset vaikutukset näkyvät  myös mm. aikataulussa pysymisessä.  Skannauksesta saadut piirustukset ovat mittatarkkoja ja ajantasaisia, toisin kuin mm. vanhojen kiinteistöjen rakennuspiirustukset. Lisäksi 3D-mallia voidaan hyödyntää esimerkiksi rakenne- ja sähkösuunnittelussa.

Uudisrakentamisessa 3D-skannausta hyödynnetään esimerkiksi laadunvarmistuksessa ja maastomuotojen kartoittamisessa suunnitteluvaihetta varten. Mikäli uudisrakentamisessa tarvitsee tehdä louhintoja tai kaivauksia, poistettavan maa-aineksen kuutiot saadaan laskettua mittatarkasti alkuperäisen pinnan ja louhinta kuvan avulla. Skannattua tietoa kuutioista voidaan jälkikäteen myös hyödyntää esimerkiksi poiskuljetukseen tarvittavan kaluston määrän arvioinnissa. Tätä samaa voidaan käyttää tehokkaasti myös kaivosteollisuudessa läjitetyn sepelin kuutioiden mittaamisessa.

Maastomallinnuksessa 3D-laserskannerit ovat uudenaikaisin tapa saada riittävä määrä tarkkaa lähtötietoa, jotta mallinnus ja laadunvarmistus onnistuisi riittävällä tarkkuudella. Maastomallinnusta ja skannausta tarvitaan usein maanrakennustöiden avuksi, sillä automaattinen koneohjaus on lisääntynyt  ja tämä asettaa maasto-/koneohjausmalleille uusia tarkkuusvaatimuksia. Skannausta voidaan hyödyntää laadunvarmistuksessa ja myös reaaliaikaisten tarkkeiden tuottaminen on siirtymässä skannereiden työlistalle.

Metsiä inventoidaan laajojen alueiden strategista suunnittelua varten sekä operatiivisen metsä- ja leimikkosuunnittelun tarpeisiin. Inventoinnin avulla seurataan muun muassa metsämaan ja puuston määrän kehitystä, puuston kokonaiskasvun muutoksia, sekä suurien alueiden hakkuumahdollisuuksia. 3D-laserskannausta voidaan hyödyntää metsien inventoinnissa perinteisten puustotunnusten tuottamiseen entistä tehokkaammin tinkimättä kuitenkaan estimointitarkkuudesta. Laserskannauksen avulla tietoja voidaan kerätä jopa yksittäisten puiden tasolla, muun muassa rungon paksuudesta ja profiilista, sekä lehtien kosteusvarioista.

Meiltä saat mm.

 • Rakennuspaikan merkintämittaukset
 • Julkisivumittaukset
 • Saneerausmittaukset
 • kevyiden väliseinien mittaukset
 • Rakennusten pohjakuvien piirto- ja mittaustyöt
 • Paalutusmerkkaukset
 • Pulttiryhmien asennukset ja mittaukset
 • Antura- ja sokkelikulmien merkinnät
 • Elementtien asennusmittaukset
 • Pilarien merkintämittaukset
 • Modulilinjat
 • Massalaskennat
 • Painuma- ja seurantamittaukset
 • Maastokartoitukset
 • Rajannäytöt
 • Kalliokartoitukset
 • Maastomallit
 • Maakaapelien mittaukset
 • Tunneli- ja jonomittaukset

Kiinnostuitko ja haluat kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Tel: + 358 40 8484954
Email: jyri@ippartners.fi
Konepajankuja 1, 00510 HELSINKI