Menu Close

RIEGL VZ-400i

RIEGL VZ-400i - Staattista ja mobiilia 3D-laserskannausta

nopeasti, laadukkaasti ja luotettavasti

Mittausnopeudeltaan ja tehokkuudeltaan paras

RIEGL VZ-400i on huippuluokan 3D-laserskanneri, joka säästää aikaa ja rahaa.

RIEGL VZ-400i on laadultaan vertaansa vailla oleva huippuluokan 3D-laserskannausjärjestelmä, joka yhdistää tulevaisuuteen suuntautuvan, innovatiivisen käsittelyarkkitehtuurin ja Internet-yhteyden RIEGL:n uusimpaan aaltomuotoa käsittelevään LiDAR-tekniikkaan.Tämä reaaliaikainen tietovirta otetaan käyttöön kaksoiskäsittelyalustojen kautta: oma prosessointijärjestelmä skannaustietodatan ja kuvasta saatavan datan samanaikaiseen tallennukseen, signaalikäsittelyyn ja järjestelmän toimintoihin sekä toinen prosessointijärjestelmä, joka mahdollistaa automaattisen rekisteröinnin alustalla, maantieteellisen viittaamisen ja rinnakkain suoritettavan analyysin. Tämän vuoksi VZ-400i on lyömätön tarkkuudessa, aineiston rekisteröinnissä ja kokonaistyöaikaa laskettaessa,. Nämä kaikki vaikuttaavat mittauksen kokonaiskustannuksiin.

Skannausnopeuteus on myös olennainen tekijä 3D-laserskannauksen kokonaiskustannuksia huomioidessa. Etenkin suurien alueiden ja kohteiden skannausaika pitkittyy helposti skannausasemalta toiseen siirtymisessä, jonka vuoksi monet asiakkaamme ovat siirtynyt mönkijän käyttöön nopeuttaakseen työprosessia. VZ-400i kulkee kätevästi mönkijän matkassa ilman tasausta, joten suurenkin alueen skannaus voi onnistua jopa yhden päivän aikana.

Lue lisää RIEGL VZ-400i:stä sekä aineistojen prosessoinnista yhteistyökumppanimme Nordic Geo Centerin-sivuilta!

Laserskannaus saneeraustyömaalla

RiScan Pro - yhteensovitettava useiden eri käyttöjärjestelmien kanssa

Riegl ei ole ainoastaan laitteistoltaan paras vaihtoehto, vaan sen pistepilvien käsittelyohjelmisto RiScan Pro on yhteensopivuudeltaan, datan käsittelynopeudeltaan ja tehokkuudeltaan alansa huippua. Sen perusperiaate on toimia skannausdatasta saatavien aineistojen yhdistäjänä ja valmistelijana eri alojen mallinnus- ja suunnitteluohjelmiin. Riegl vz400i kerää monenlaista tietoa kuten esimerkiksi….Viime aikojen kehitys on kohdistunut erityisesti aineistojen yhdistämisen nopeuttamiseen VZ-400i -maalaserskannerin myötä. Samalla yhdistämisalgoritmi on siirretty myös skannerin sisälle, jossa tehokkaalla tietokoneella työn voi aloittaa jo skannauksen aikana.

Riegl:n webinaarien avulla voit tutustua myös Riegl:in laajaan laitteistovalikoimaan sekä maalaserkeilaukseen tai dronella tehtävistä mittauksiin monipuolisesti.

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

3D-laserskannaus, joka tunnetaan rakennusalalla myös termillä laserkeilaus, on lasersädettä ja pistepilvitekniikkaa hyödyntävä mittausmenetelmä, jossa suuria alueita, kohteita tai tiloja pystytään mittaamaan ja mallintamaan digitaaliseen 3D-ympäristöön.  Perinteisten käyttökohteiden, kuten rakennushankkeiden ja aluemallinnuksen lisäksi, 3D-laserskannauksen käyttö yleistyy  eri toimialoilla aina kaivosteollisuudesta viihdeteollisuuteen ja lääketieteeseen asti. Kolmiulotteisen skannausdatan etuja ovat mm. sen lyömättömän tarkkuus ja nopeus tiedon keruu- ja tallennuskapasiteetissa, minkä vuoksi skannausdata yksityisten ja julkisen sektorin alueilla käytetään ensisijaisesti enenevissä määrin mm. erillaisten lähtö- ja lopputietojen tallentamiseen, virtuaaliseen mallinnukseen ja mittaukseen, erilaisten infrahankkeiden kartoittamiseen sekä tutkimuskäyttöön.

3D-laserskannaus tuo joustavuutta ja varmuutta hankkeisiin, jonka lisäksi se tarjoaa merkittävän lisäavun laadunvarmistukseen. Sanotaan, että tulevaisuuteen ei voida nähdä eikä mennyttä pystytä muuttamaan,  mutta laserskannauksen avulla hankkeen mallinnus onnistuu jo sen alkumetreillä tai kokonaisia rakennuksia tai alueita pystytään tallentamaan millintarkasti myöhempää tarkastelua varten. Nopeimmillaan koko prosessi voidaan toteuttaa jopa yhdessä päivässä, minkä vuoksi palveluidemme avulla yhteistyökumppanimme eivät ainoastaan säästä aikaa ja rahaa, vaan saavat arvokasta lisätietoa,  jonka avulla pystytään lisäämään työturvallisuutta, toimivuutta sekä tuottavuutta kustannustehokkaasti, helposti ja nopeasti.

Vastaanotamme toimeksiannon tilaajalta eli listaamme vaatimukset mallinnettavan kohteen lähtötietojen keräämiseen, jonka jälkeen laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma skannauksen toteutukselle. Kun suunnitelmat ovat valmiita, toimeksianto voidaan nopeimmillaan suorittaa jopa yhden päivän aikana. Skannaamme tarvittavat kohteet virtuaalisiksi 3D-pistepilviksi, joita voidaan käyttää esim. rakentamisen ja saneerausten sekä investointien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Tämän jälkeen kerätty tieto jälkikäsitellään 3D-malliksi, joka on viimeistä piirtoa myöden todellisuutta vastaava. Toimitamme myös pelkkää skannausdataa eli pistepilveä asiakkaalle tämän niin toivoessa.

Kiinnostuitko ja haluat kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Tel: + 358 40 8484954
Email: jyri@ippartners.fi
Konepajankuja 1, 00510 HELSINKI